PL RU
Contact

Czujemy powinność dzielenia się naszymi przemyśleniami oraz ideami, związanymi z własną branżą. Tym artykułem postaramy się przybliżyć część z nich w sposób przystępny i ciekawy. Ostatni okres czasu, jest niezapomnianym doświadczeniem bez precedensu w skali globalnej. Lockdown, który sparaliżował każdą sferę gospodarki i normalnego funkcjonowania społeczeństwa z pewnością da się jeszcze we znaki, w ujęciu konsekwencji. Na poczet tego artykułu, skupimy się jednak na technologii oraz jej roli, którą odgrywa na płaszczyźnie społecznej.

Dobrym wstępem, może być próba odniesienia się do sytuacji związanej z pandemią, która pomimo zniesionych większości obostrzeń, nadal trwa. Okres, w którym Polska i cały świat był obowiązkowo "zamknięty", pokazał jak duże znaczenia ma dla nas dzisiejsza infrastruktura technologiczna. To właśnie ona pozwoliła na utrzymanie kontaktów socjalno-społecznych, zarówno w sferze towarzyskiej, jak i zawodowej. Nie jest odkryciem, że komunikacja online dynamicznie się rozwija a jej zakres użycia z biegiem lat stale się poszerza wraz z proporcjonalną intensywnością. Nie mieliśmy natomiast sytuacji, w której bylibyśmy zmuszeni do komunikacji, tylko i wyłącznie tą drogą. Nasza decyzyjność w zakresie wolnego wyboru została w tej materii naruszona. Przedmiotem wartym rozważenia jest efekt, a właściwie oddziaływanie tej formy komunikacji w dłuższym okresie czasu na kondycję psychofizyczną. Z punktu widzenia miesięcy, w których obowiązywał lockdown, możemy stwierdzić, że wspomniana kondycja znacznie się pogorszyła, paradoksalnie pomimo tego, że dla wielu osób produktywność wzrosła.

Złożoność procesów, które na to wpłynęły, jest zbyt duża aby na potrzeby tego artykułu się w nią zagłębiać. To co możemy natomiast stwierdzić, to fakt, że technologia, pomimo bycia atrakcyjnym substytutem w zakresie komunikacji międzyludzkiej, na pewno nie może jej w pełni zastąpić a dłuższa praktyka tej formy komunikacji może być szkodliwa. Realne i żywe interakcje są czymś niezastąpionym. Prawdopodobnie, pomimo rozwoju techniki, nie zmieni się to w najbliższej przyszłości.

To co jest dodatkowo warte podkreślenia, to fakt związany z tym, że większość szeroko pojętych spraw, które można było załatwić jedynie ścieżką fizycznego kontaktu, okazało się, że można również przeprowadzić zdalnie. Pomimo złudzeń, które wcześniej występowały w kontekście braku takich możliwości, skierowanych zazwyczaj na wybrany aspekt, różny od inicjatywy w zakresie podjęcia wysiłku do stworzenia ścieżki, która pozwoliłaby na dokonanie danej czynności zdalnie. Dopiero wymuszenie m.in. prawne, sprawiło że wiele ścieżek załatwiana różnych spraw w formie zdalnej,  stało się możliwe i zostały zaprojektowane w bardzo szybkim tempie. Odchodząc od okresu pandemii i procesów społeczno-ekonomicznych w odniesieniu technologicznym, które mogliśmy zaobserwować, niewątpliwie okres ten przyczynił się do rozwoju naszej świadomości na temat konsekwencji długoterminowego używania samej technologii, jako pełnego substytutu do komunikacji międzyludzkiej oraz sprawił, że zakres spraw i czynności, które możemy dokonać zdalnie znacznie się poszerzył, co zdaje się mieć wymiar pozytywny i praktyczny.

Debata na temat szkodliwości społecznej, w kontekście używania technologii, systematycznie do nas powraca. Problematyczne w przypadku przeciwników (często skrajnych) rozwoju technologicznego jest przede wszystkim skupienie się na negatywnych aspektach w zestawieniu z brakiem dostrzegania szans i możliwości, które równolegle się rodzą. Przyczyną tego, może być m.in. pewna bariera wiedzy i obycia z podstawowymi technologiami, która jest znamienna przede wszystkim, dla osób starszych, dla których świat bez technologii istniał i w którym również dało się egzystować i działać. Zamknięcie na zmiany i nowości, jest często czymś naturalnym z punktu widzenia instynktu, który włącza się wszędzie tam, gdzie mamy styczność z czymś czego nie rozumiemy i nie potrzebujemy (a przynajmniej takiej potrzeby nie odczuwamy). W naszej ocenie kluczowe jest skupienie się na analizie i podejściu do technologii, jako formie pewnego doskonalenia i wzbogacenia przedmiotu jej implementacji czy wykorzystania w każdej możliwej sferze społeczno-ekonomicznej. Rozwój i dynamika, w której obecnie powstają rozwiązania i produkty, które przenikają nasze codzienne życie, jest niesamowita. Zamiast próbować to zwalczać, powinniśmy wyciągać konsekwencje z wydarzeń przeszłych oraz starać się projektować przyszłość, tak aby zrównoważenie i równowaga podejmowanych działań i decyzji, przyniosła relatywnie większą korzyść. A to nie jest to proste, bowiem potrzeba silnego bodźca, który sprawiłby, że społeczeństwo zwróciłoby na to uwagę. Możemy się zastanawiać, czy jednym z tych bodźców, nie jest przypadkiem pandemia, co akurat miałoby pozytywny wymiar, który jednak stanowi mniejszość w zestawieniu z negatywnymi konsekwencjami.

Wiele procesów społecznych znacznie się zniekształciło na przestrzeni ostatnich lat. Dotyczą one m.in. ludzi którzy żyli w świecie bez internetu oraz z ograniczonym do niego dostępem. Najmłodsze pokolenia, który rodzą się „z telefonem w kołysce” pokażą nam w ciągu kolejnych lat, jak bardzo technologia zmieniła kolejne pokolenie, które może funkcjonować w obszarach, będących poza zasięgiem starszych pokoleń. Kluczem jest jednak zrozumienie, że postęp w ujęciu społeczno-ekonomicznym, nie jest czymś złym, bowiem zgodnie z logiką ciężko definiować samą naturę postępu, jako złą. Oczywiście należy być świadomym zagrożeń i licznych konsekwencji, które w wyniku licznych skrajności oraz nieodpowiedzialności, mogą stanowić realne i poważne społeczne oraz ekonomiczne zagrożenie dla poszczególnych jednostek i grup społecznych, jednak przy zachowaniu proporcji i świadomości, zdaje się że możemy osiągnąć znacznie więcej korzyści niż strat, i z tym przekonaniem kończymy dzisiejszy wpis …