EN RU
Kontakt

GDPR/RODO

Eksperci od cyberbezpieczeństwa i prawnicy połączyli siły, aby powstała intuicyjna platforma do zarządzania danymi i rejestrami wymaganymi przez RODO

Dane

Skuteczna implementacja GDPR/RODO w procesach biznesowych wymaga procesowego podejścia do zarządzania ochrona danych w organizacji. W praktyce oznacza to, iż każdy Administrator danych, współadministratorzy, podmioty przetwarzające, przedstawiciel oraz inne ważne role w procesie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadą rozliczalności i należytej staranności, zobligowani są wykazać skuteczne wdrożenie RODO/GDPR w swoich organizacjach – na bieżąco!

Dowiedz się więcej

Zakres naszych działań

 • Audyt w zakresie ODO
 • Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych z wymogami prawa, wdrożenie wyników audytu
 • Przeprowadzanie audytów w zakresie ODO na zlecenie Administratora Danych (Audytor niezależny)
 • Analiza i ocena, szacowanie ryzyka w procesie przetwarzania Ochrony Danych Osobowych (PIA)
 • Przeprowadzanie oceny skutków dla DPIA
 • Identyfikacja procesów (czynności przetwarzania), celów przetwarzania oraz inwentaryzacja zbiorów danych osobowych
 • Opracowanie i implementacja wymaganych Procedur w zakresie ODO, również dla grup przedsiębiorstw, krajowych i międzynarodowych
 • Tworzenie i implementacja Kodeksów Ochrony Danych (branżowych i sektorowych)
 • Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia w zakresie ODO (wstępne i okresowe)
 • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (DPO/IOD)
 • Dopasowanie procesów i dokumentacji w zakresie ODO do wymogów SOX i BCR (Wiążące Reguły Korporacyjne dla Międzynarodowych Grup Kapitałowych)
 • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych przez państwa trzecie
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, pełnienie funkcji Przedstawiciela w Polsce
 • Wspieranie procesów Compliance w obszarze ODO
 • Projektowanie procesów ODO dla młodych organizacji i start-up’ów oraz uwzględnienie prywatności w fazie projektowania i domyślność przetwarzania
 • Uczestnictwo w zewnętrznych konferencjach, seminariach, warsztatach nt. ODO jako prelegenci

Jak wykorzystaliśmy naszą wiedzę przy pracy dla naszych klientów